Wateroverlast komt steeds vaker voor. Door klimaatverandering worden regenbuien groter en kunnen bestaande rioolsystemen de hoeveelheid water niet meer aan. Dit onderzoek richt zich op de aanpak van wateroverlast in de bebouwde omgeving: gebouwen, daken, private tuinen en semi-openbare gebieden.

Met dit ontwerpend onderzoek tonen we aan dat de aanpak van wateroverlast gecombineerd kan worden met het verbeteren van de hele sociaal-ruimtelijke structuur van de wijk.

We ontwikkelen strategieën voor het ontlasten van het rioolsysteem en het vasthouden van water in de wijk. We onderzoeken welke kansen dit biedt en op welke manier we investeringen voor de verbetering van de watersituatie tegelijkertijd kunnen inzetten voor verbeteringen van de wijk.

 
 
Personal-Architecture-built water-Rubroek.jpg
collecting water from the roofs

collecting water from the roofs

plan for Rubroek

plan for Rubroek

Personal-Architecture-built water-Rubroek.jpg
Personal-Architecture-built water-Rubroek.jpg
Personal-Architecture-built water-Rubroek.jpg
playing with and learning about water

playing with and learning about water

water integrated in existing structure

water integrated in existing structure

Personal-Architecture-built water-Rubroek.jpg
green area (white) versus paved and built surface (grey)

green area (white) versus paved and built surface (grey)

concept plan for Rubroek

concept plan for Rubroek

 

client
Municipality Rotterdam / Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

address
Rubroek, Rotterdam, The Netherlands

completed
2017

contractor
-

collaborations
BRINK architectuur & stedenbouw B.V., de Jong Gortemaker Algra

advisors
Fransje Hooimeijer, Lot Locher, Tracy Metz, Mattijs van Ruijven

publications
coming soon

role P·A
architect & researcher

project photos
-