10 min. leestijd design research

Weerbaar Weert is een toekomstperspectief op de binnenstad van Weert op basis van (ontwerpend) onderzoek. De focus ligt op de kansen die de geschiedenis van een plek kan bieden bij het nadenken over oplossingen voor klimaatverandering.


Het klimaat verandert. Het wordt warmer in onze steden. We krijgen te maken met hevige neerslag en wateroverlast. De gevolgen lopen uiteen van ondergelopen straten en kelders, hittestress, gezondheidsrisico’s tot hoog oplopende financiële schade. Hoe zorgen we ervoor dat de Nederlandse binnensteden in de toekomst prettige gebieden blijven om in te wonen, werken en te verblijven? De visie Weerbaar Weert geeft een antwoord op deze uitdaging voor de Limburgse stad Weert.

 
 
 
artikel weerbaar weert hele pagina (002).jpg

MARTIJN VAN DEN HEUVEL

wethouder gemeente Weert

“We kunnen wellicht niet alles uitvoeren, zoals zij zich dat voorstellen, maar de ideeën kunnen wel als leidraad dienen voor de plannen voor de binnenstad op lange termijn”, zegt hij. Voor de singelvisie die we momenteel opstellen, vormen de ideeën in ieder geval een inspiratiebron.”

Quote uit een artikel in De Limburger→

JIP PIJS

chief research Personal Architecture

“We hebben heel nauw met de gemeente samen gewerkt omdat Weert al aan klimaatadaptatie en cultuurhistorie werkte. De gemeente had misschien zelf nooit gedacht dat ze het nodig zouden vinden, maar nu de studie er ligt kan de gemeente er bij actuele ruimtelijke projecten meteen mee aan de slag“

Quote uit de publicatie KEER→

 
 
voorstel voor de transformatie van het Collegeplein in Weert: van parkeervlakte naar een aantrekkelijke groene ruimte die plek biedt aan nieuwe programmering

voorstel voor de transformatie van het Collegeplein in Weert: van parkeervlakte naar een aantrekkelijke groene ruimte die plek biedt aan nieuwe programmering

 

stedenbouw voor extremen

De visie is een toekomstperspectief op de Weerter binnenstad, met de focus op de kansen die de geschiedenis van de stad kan bieden bij het nadenken over oplossingen voor de klimaatverandering. De visie kwam tot stand in het kader van de open oproep ‘Stedenbouw voor Extremen’, uitgeschreven door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als onderdeel van het programma Erfgoed en Ruimte. Het is uitgevoerd door Personal Architecture, NOHNIK architecture and landscapes en architectuurhistoricus Lara Voerman.

 
 
de visie Weerbaar Weert

de visie Weerbaar Weert

 
 

een integrale visie

In Weert ligt er een bijzondere uitdaging. Weert ligt hoger en op een zandheuvel. Het is er gemiddeld warmer in de zomer, regenwater sijpelt snel weg en bomen in de straten hebben het erg moeilijk. De opgave is andere dan in Hollandse steden: het aanpakken van hittestress en het voorkomen van verdroging. De urgentie om nu iets aan klimaatverandering te doen wordt alleen nog niet gevoeld.

Daarom is klimaatadaptatie in de visie gekoppeld aan oplossingen voor de andere grote opgaven van nu zoals de overgang naar duurzame energie, leegstand van winkels, behoefte aan toegankelijke woningen, duurzame mobiliteit en vergrijzing. Het resultaat is een integrale aanpak voor een leefbare stad waarin ingrepen en transformaties worden voorgesteld met meervoudige betekenissen en waarden voor iedereen die de stad gebruikt

 
 
fragment uit het    rapport    - een fijnmazig netwerk van poorten en stegen kenmerkt het middeleeuwse Weert

fragment uit het rapport - een fijnmazig netwerk van poorten en stegen kenmerkt het middeleeuwse Weert

fragment uit het    rapport    - grote katholieke instituten brachten een nieuwe schaal in de stad

fragment uit het rapport - grote katholieke instituten brachten een nieuwe schaal in de stad

 
 

lessen uit het verleden

De visie is gebaseerd op drie essentiële periodes uit de geschiedenis van de stad waaruit lessen worden getrokken voor de toekomst. Deze historische periodes zijn naar de toekomst vertaald in concrete ingrepen en veranderingen in het stedelijk systeem, die hierdoor als vanzelfsprekend zijn ingebed in de binnenstad.

wilskracht (tot 1900)
In de periode ‘wilskracht’ is de structuur van de Weerter binnenstad ontstaan met de hoofdstraten,drie stenige pleinen en een netwerk van poorten en stegen. Dit wordt in de visie aangegrepen om een netwerk van regenwateropvang in de straten te introduceren en een schaduwrijk wandelnetwerk door poorten en stegen te realiseren.

welzijn (1900-1950)
In de periode ‘welzijn’ had de singel een bijzondere betekenis als openbare ruimte en vond schaalvergroting van de bebouwing plaats. In de visie wordt de singel van Weert op een eigentijdse en groene manier weer teruggebracht inclusief een verbinding met het park rond kasteel Nijenborgh. De singel vervult daarnaast een sleutelrol in het opvangen en vasthouden van regenwater.

welvaart (1950-2000)
De periode ‘welvaart’ kenmerkte zich door sterke verbetering van de bereikbaarheid van de stad en de bouw van een groot winkelcentrum met een uitgestrekt daklandschap. In de visie wordt het daklandschap van de Weerter binnenstad benut om groene daken, wateropvang, energieopwekking en verblijfsplekken te realiseren.

 
 
voorstel voor een nieuw watersysteem waarin oude structuren nieuwe betekenis krijgen

voorstel voor een nieuw watersysteem waarin oude structuren nieuwe betekenis krijgen

de singel en de oude achterterreinen van de voormalige katholieke instellingen in de stad kunnen opnieuw worden ingericht en geprogrammeerd

de singel en de oude achterterreinen van de voormalige katholieke instellingen in de stad kunnen opnieuw worden ingericht en geprogrammeerd

 

uitwerking van het gebied rondom het Collegeplein, het Muntcomplex en de Wilhelminasingel

 

uitwerking van het gebied rondom het voormalige stadhuis, de Oelemarkt en het kasteelpark

 
 

twee voorbeelduitwerkingen

visie is geïllustreerd met twee voorbeelduitwerkingen van delen van de binnenstad. De uitwerkingen dienen ter inspiratie en als discussiestuk om verbeteringen op diverse schaalniveaus in de binnenstad op gang te brengen. Er liggen volop kansen voor vervolgstappen, van het opstellen van een nieuwe singelvisie, het inspireren van bewoners tot een opmaat naar een omgevingsvisie.

 

Wil je aan de slag met ontwerpend onderzoek? Of gewoon meer weten over onze methodiek?

 
 

PUBLICATIES

 

onderzoeksteam
Personal Architecture / NOHNIK architecture & landscape / Lara Voerman architectuurhistoricus

in samenwerking met
Gemeente Weert

onderdeel van het programma Erfgoed & Ruimte
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie